XVII. De Roep van God

24/03/2024

Roep de mensen van deze tijd:

"Mensen, mensen, sta op, de tijd dringt, en als je het niet doet op deze "dag", zul je niet ontwaken in dit leven op aarde. Wil je blijven slapen ondanks mijn boodschap? Wil je dat de dood van het vlees je wakker maakt - met het verslindende vuur van berouw van je geest zonder materie? Wees oprecht, stel jezelf in staat om in het spirituele leven te zijn, in het aangezicht van de waarheid, waar niets je materialisme kan verontschuldigen, waar je jezelf echt ziet in vodden - bevlekt, vies en gescheurd - die je geest zal dragen als kleding. Voorwaar, ik zeg u, daar zult u bij de aanblik van uw ellende en in het gevoel van zo'n grote schaamte het onmetelijke verlangen voelen om u in het water van het diepste berouw schoon te wassen, omdat u weet, dat u alleen maar zuiver naar het feest van de geest kunt gaan. Zie jezelf voorbij het menselijk egoïsme met al zijn zwakheden, die je trots zijn, je tevredenheid in deze tijd, en vertel Mij of je de pijn van mannen hebt gevoeld, of het snikken van vrouwen of het huilen van kinderen weerklinkt in je hart. Dus vertel me eens: wat heb je met mannen gedaan? Ben je het leven voor hen geweest? (228,62 - 63)

Doe een beroep op de intellectuelen:

"Kom tot Mij, jullie intellectuelen die moe zijn van de dood en teleurgesteld in het hart. Kom tot Mij, jullie die verward zijn en gehaat worden in plaats van lief te hebben. Ik zal u rust geven en u laten begrijpen dat de Geest die gehoorzaamt aan mijn geboden nooit moe wordt. Ik zal je voorstellen aan een wetenschap die nooit intelligentie verwart." (282, 54)

Oproep aan de zwoegende en beladen mensen:

"Kom naar mij, jullie trieste, eenzame en zieke mensen. Jullie die ketenen van zonde met jullie meeslepen, jullie vernederd, hongerig en dorstig naar gerechtigheid, wees bij Mij; in Mijn aanwezigheid zullen veel van jullie kwaden verdwijnen en jullie zullen voelen dat jullie last lichter wordt. Als jullie de goederen van de Geest willen bezitten, dan zal Ik ze jullie geven; als jullie Mij vragen om aardse goederen om er goed gebruik van te maken, dan zal Ik ze jullie ook geven, want jullie verzoek is nobel en rechtvaardig. Dan worden jullie goede trustees, en ik geef jullie de verhoging van die goederen, zodat jullie je medemensen er aan laten deelnemen. (144, 80 - 81)

Oproep aan het Spirituele Israël

"Israël, wordt de leider van de mensheid, geef haar dit brood van het eeuwige leven, laat haar dit geestelijk werk zien, zodat de verschillende religies in mijn leer vergeestelijkt worden en op deze manier het Koninkrijk van God tot alle mensen kan komen. (249,66)

"Hoor mij, geliefde Israël. Open je spirituele ogen en aanschouw de glorie van je Vader. Hoor Mijn stem door je geweten, luister met je geestelijke oren naar de hemelse melodieën, zodat je hart en je geest zich kunnen verheugen, zodat je vrede kunt voelen; want Ik ben vrede en Ik nodig je uit om daarin te leven. Ik openbaart u de liefde die ik altijd voor de mensheid heb gevoeld, de reden waarom Jezus zijn kostbaarste Bloed heeft vergoten in de "Tweede Tijd" om u te verlossen van de zonde, om u te leren liefhebben en om de ware leer in uw geest en hart in te prenten". (283, 71)

"draai je ogen naar mij als je de weg kwijt bent; wees vandaag bij mij". verhef je gedachten tot Mij en spreek tot Mij als een kind tot zijn vader spreekt, als men vol vertrouwen tot een vriend spreekt;" Ik ben het Gebed van de Heer voor jou en voor Mij. (280, 31)

"Wandel onder mijn leiding, voel je als nieuwe mensen, oefen mijn deugden uit, dan wordt het steeds lichter in je geest en zal Christus zich op jouw manier manifesteren. (228, 60)

"Mensen, ga naar het volk, spreek tot hen zoals Christus tot u sprak - met dezelfde compassie, vastberadenheid en hoop. Laat hen weten dat er manieren van opwaartse ontwikkeling zijn die meer voldoening geven dan die welke materiële goederen opleveren. Laat hen weten dat er een geloof is dat leidt tot geloof en hoop die verder gaat dan wat zichtbaar en tastbaar is. Zeg hen dat hun geest eeuwig zal leven en dat zij zich daarom moeten voorbereiden om aan die eeuwige gelukzaligheid te kunnen deelnemen. (359, 94 - 95)

E N D E