Inhoudsopgave

11/04/2024

HET DERDE TESTAMENT 

Inleiding

Inhoudsopgave

I. De Tweede Komst van Christus - Derde Tijd van de Openbaring

Hoofdstuk 1 - Wachten op de wederkomst van Christus

Hoofdstuk 2 - Het begin van het derde tijdperk

Hoofdstuk 3 - De geestelijke zon van de wederkomst van Christus 

Hoofdstuk 4 - Onderwijs door middel van goddelijke aankondigingen 

Hoofdstuk 5 - Reden voor de nieuwe openbaring van God 

Hoofdstuk 6 - Het Derde Testament en het Grote Levensboek 

Hoofdstuk 7 - Effect en belang van het geestelijk onderwijs 

Hoofdstuk 8 - De nieuwe kerken van Christus, discipelen, apostelen en boodschappers van God 

II. overzicht van de eerste en tweede openbaringstermijn 

Hoofdstuk 9 - Verhalen en beelden van het volk Israël 

Hoofdstuk 10 - Wanneer de tijd is verstreken 

Hoofdstuk 11 - Het werk van Jezus op aarde

Hoofdstuk 12 - Lijden, dood en verrijzenis

Hoofdstuk 13 - Zending en belang van Jezus en zijn apostelen 

III De tijd van het kerkelijk christendom

Hoofdstuk 14 - Christendom, kerken en culten 

Hoofdstuk 15- Valse christenen, kerkelijke doctrines en misbruiken 

IV. De wet - liefde voor God en de naaste

Hoofdstuk 16 - De goddelijke wet

Hoofdstuk 17 - De nieuwe manier om God te aanbidden 

Hoofdstuk 18 - Werken van barmhartigheid en centraal belang van de liefde 

V. Openbaring Vormen van God

Hoofdstuk 19 - De Drie-eenheid van God

Hoofdstuk 20 - Maria; de moederlijke liefde van God 

Hoofdstuk 21 - Almacht, alomtegenwoordigheid van God en Zijn gerechtigheid 

Hoofdstuk 22 - Liefde, zorg en genade van God 

Hoofdstuk 23 - Inspiraties en Openbaringen van God 

VI. Het werk van God

Hoofdstuk 24 - De geestelijke en materiële schepping 

Hoofdstuk 25 - Natuur

Hoofdstuk 26 - Andere werelden

Hoofdstuk 27 - Het hiernamaals

VII De ontwikkelingsweg naar perfectie

Hoofdstuk 28 - Sterven, dood en buitenaards ontwaken 

Hoofdstuk 29 - Zuivering en Hemelvaart van Geestwezens in het hiernamaals 

Hoofdstuk 30 - De ontwikkeling van de geest door middel van reïncarnaties 

Hoofdstuk 31 - Redding, verlossing en eeuwig heil 

VIII Man

Hoofdstuk 32 - Incarnatie, aard en missie van de mens 

Hoofdstuk 33 - Man en vrouw, ouders en kinderen, huwelijk en gezin 

Hoofdstuk 34 - Vrijheid van wil en geweten

Hoofdstuk 35 - De kracht van gedachten, gevoelens en wilskracht 

IX Leer van de Goddelijke Wijsheid

Hoofdstuk 36 - Geloof, waarheid en kennis

Hoofdstuk 37 - Het juiste begrip van bijbelse teksten 

Hoofdstuk 38 - De drie openbaringen en de zeven zeehondenperioden 

Hoofdstuk 39 - Het aardse en het geestelijke Israël 

Hoofdstuk 40 - De krachten van goed en kwaad 

Hoofdstuk 41 - De verbinding tussen deze wereld en de volgende 

Hoofdstuk 42 - Misdaad en verzoening, rechtszaken en beproevingen 

Hoofdstuk 43 - Ziekte, genezing en vernieuwing 

Hoofdstuk 44 - Leven in de Goddelijke zin

Hoofdstuk 45 - Predestinatie, betekenis en vervulling in het leven 

X Materialisme en spiritualisme

Hoofdstuk 46 - De misleide, materialistische man 

Hoofdstuk 47 - Materialisme en spiritualiteit

Hoofdstuk 48 - Geestelijke gaven en vergeestelijking 

XI Menselijkheid

Hoofdstuk 49 - Religie en jurisdictie

Hoofdstuk 50 - Onderwijs en wetenschap

Hoofdstuk 51 - Heersersers, machtsmisbruik en oorlogen 

Hoofdstuk 52 - Onrechtvaardigheid en verval van de mensheid

XII Beoordeling en zuivering van de mensheid

Hoofdstuk 53 - De tijd van het oordeel is aangebroken 

Hoofdstuk 54 - Strijd om wereldbeelden, religies en kerken 

Hoofdstuk 55 - Het zuiveren van de aarde en de mensheid in het oordeel 

XIII Transformatie en voltooiing van de wereld en de schepping 

Hoofdstuk 56 - Overwinning en erkenning van het geestelijk werk van Christus 

Hoofdstuk 57 - Omzetting en verandering op alle gebieden 

Hoofdstuk 58 - Het koninkrijk van de vrede van Christus en de voltooiing van de schepping 

XIV De missieverklaring

Hoofdstuk 59 - Missie om het nieuwe woord van God te verspreiden 

Hoofdstuk 60 - Werken in de Geest van Christus 

XV. Vermaningen, waarschuwingen, instructies 

Hoofdstuk 61 - Vermaningen en waarschuwingen van de Heer 

Hoofdstuk 62 - Woorden voor de aanwezige luisteraars in Mexico 

Hoofdstuk 63 - Instructie voor de gemeenten en alle discipelen van Christus 

XVI Profetieën en Parabels, Troost en Belofte

Hoofdstuk 64 - Profetieën

Hoofdstuk 65 - Gelijkenissen, comfort en belofte 

De Roep van God